Skip to content

Fremtiden kalder på kommunikatører: Bare brug din ABC

Fremtiden kalder på kommunikatører: Bare brug din ABC

Alle hører det hele tiden. Robotterne kommer. Velkendte forretningsmodeller erstattes af nye. Relationen mellem markedet, det offentlige og det private forandres. Virkeligheden er blevet postfaktuel, så vi kan heller ikke længere stole på autoriteter. Mange mennesker ængstes midt i denne totale transformation. Ikke underligt. Men netop her kan du som kommunikatør få en særlig rolle. Hvis du bruger din ABC, kan du bidrage til at skabe lidt mere orden i kaos.

Den teknologiske udvikling og de mange nye produkter og processer, der følger med denne, har gennem de seneste 15–20 år ændret markant ved, hvordan rigtigt mange mennesker lever og arbejder. Og der er ingen tegn på, at udviklingen bremses. Tværtimod. Mange er bekymrede. Men i mange organisationer har svaret på denne helt reelle bekymring bare været uhensigtsmæssigt. Der er blevet tegnet katastrofescenarier, og budskaberne har været: Sæt tempoet op! Øg effektiviteten! Ændr organisationen! Mål mere nidkært! Sideeffekten ved dette har været, at mange har mistet retningssansen. Du kan imidlertid som professionel kommunikatør hjælpe den tilbage igen.

Brug din ABC

Kort sagt kan du hjælpe retningssansen og oplevelsen af meningsfuldhed ind i din organisation ved at gøre det, du er god til. Nemlig bruge din fagprofessionelle barnelærdom. Din ABC. A’et står i denne sammenhæng for Analysér meningsskabelsen, B’et for Behersk teknikkerne, og C’et for Co-create momenter af meningsfuldhed. Lad mig forklare lidt mere i dybden, hvorfor du som kommunikationsprofessionel vil være god til det.

Hold musen her: Analysér meningsskabelse

Analysér meningsskabelse

Som kommunikatør har du helt sikkert lært, hvordan du kan analysere og forstå meningsskabelse. Du ved godt, at den information, du sender ud, ikke nødvendigvis opfattes, som du har tænkt den. Du arbejder sikkert allerede med at opdele folk i segmenter og målgrupper, og du ved, at disse segmenter tolker kommunikation forskelligt – og derfor også skal kommunikeres til på forskellig vis. Du ved, at meningsskabelsen i segmenter og målgrupper flytter sig og ændrer sig, ligesom du ved, hvordan du får indsigt i disse målgrupper og deres forskellige behov for kommunikation. Tidligere måtte du måske evaluere kommunikationens effektivitet i bagklogskabens lys. Når en kommunikationsindsats var gennemført. Fremadrettet vil du kunne analysere mere på meningsskabelsen hos dine modtagere i realtid, og du får nogle helt andre muligheder. Du vil kunne bruge både big data og deep data til lynhurtigt at forstå, hvilke bevægelser og diskurser, der er i gang.

Hold musen her: Behersk teknikkerne

Behersk teknikkerne

Du har også lært at beherske teknikker og teknologier omkring kommunikation. Disse er selvfølgelig i sig selv under stor forandring. I dag kan alle være deres egne udgivere, hvad enten de vil gøre det trykt eller elektronisk. Det er imidlertid ikke det samme som, at de gør det godt og bruger medierne til det, de er egnede til. Her har du en særlig rolle. Nemlig med at hjælpe de ansatte i din organisation til at bruge medierne bedre. Dit kendskab til medier gør også, at du kan flytte dig fra at være i et afsender/modtagerforhold til i højere grad at flytte dig til et opfanger/videresenderforhold. Du behersker med andre ord kommunikationsteknikkerne på en måde, så du ikke behøver alene at være producent, men kan være facilitator af kommunikation.

Hold musen her: Co-create momenter af meningsfuldhed

Co-create momenter af meningsfuldhed

Den tredje ting, du har med dig som en del af din professionelle bagage, er din evne til kreativt at skabe. Som kommunikatør er du trænet i at skabe mening for eller med folk. Så når det nuværende meningssystem falder sammen, så vil du kunne skabe en kommunikation, som anerkender dette og samtidig omfavner det. Du vil kunne italesætte uvisheden og anerkende den frygt, den enkelte kan stå med i forhold til fremtiden. Og fremfor alt kommunikere på en måde, der gør det muligt for andre at kunne skabe og finde mening i det, der kommunikeres.

Hvordan aktiverer du din ABC

Kunsten for dig som kommunikatør vil som sagt være at hjælpe med at skabe mening for folk, der har mindre tillid til autoriteter og i mindre grad tror på såkaldt eksakt viden. Folk som står midt i en transformation. Og det skal du gøre uden nødvendigvis at kunne formulere en vision eller et endemål for, hvor de skal bevæge sig hen. Her vil du med fordel kunne kommunikere værdier. Hvis dine kolleger føler sig truet af fremtiden, giver det måske bedre mening at lægge vægt på, hvad de kan gøre her og nu, og hvorfor netop det, de gør her og nu, har værdi.

Kommunikationsfunktionen bliver derfor utrolig central. Din hverdag vil formentlig flytte sig fra i størst muligt omfang at være produktionsorienteret med deadlines, planlægning, leverancer og produkter til at være mere procesorienteret, hvor du sikrer, at der bliver samtalt om det rigtige. Fordi folk i langt de fleste job ikke kender målet, bliver deres rejse altafgørende. Og som kommunikatør er du en super rejseguide. Du skal bare huske din ABC.
Jacob Søby Bang er direktør i Strategize, et konsulenthus, der arbejder med forretningsstrategisk kommunikation, ledelse og branding.

Artiklen er oprindelig trykt i KOM magasinet nummer 104, juni 2017.

Tekst / Jacob Søby Bang, Strategize

Udgivet / Juni 2017

Back To Top
Search