Skip to content

Det er svært at lytte, når man har munden fuld af ord

Vreden på de sociale medier er i de senere år blevet mere synlig. Det er dog stadig kun et fåtal af online brugere, der kommenterer og skaber konfrontationer. ”Hvis du gerne vil have, at en konflikt skal eskalere, så bare tag den på skrift.”

Vreden i samfundet er ikke blevet større men, det er blevet nemmere at komme til orde i dag på grund af de sociale medier.
På den måde er det ikke blevet lettere at være en offentlig virksomhed i 2019, der skal servicere borgerne. Shitstorme og digitale ballader ligger og venter lige rundt om hjørnet.

”Vreden vokser ikke i samfundet, men på de sociale medier er den i vækst,” siger Katrine Thielke, der rådgiver om kommunikation og markedsføring i den digitale verden. Hun er uddannet på Informationsvidenskab, Aarhus Universitet, og har arbejdet i det private og på bureau. Hun har sammen med Nana Gaardboe Dall, som er cand. psyk., konfliktmægler og kaospilot, skrevet bogen ”Når tasterne taler. Konflikthåndtering på de sociale medier.”

Artiklen er skrevet af Niels Christiansen

Back To Top
Search