Skip to content

Sådan er dit arbejdsmarked lige nu

Hvilke forandringer sker der med kommunikations- og sprogfagligheden? Hvordan er arbejdsmarkedet for nyuddannede? Hvordan ser fremtiden ud på arbejdsmarkedet for kommunikatører, sprog- og marketingfolk? Her får du et overblik over, hvordan KS-medlemmerne arbejder med deres faglighed.

I Kommunikation og Sprog er vi altid nysgerrige efter at vide mere om vores medlemmer, så vi kan give den bedste sparring i forhold til arrangementer, vejledning og juridisk rådgivning. I løbet af foråret 2017 gennemførte vi vores nyeste undersøgelse omkring de færdiguddannede medlemmers faglighed og arbejdsmarked. Næsten 2.000 medlemmer hjalp os til bedre at forstå alt fra arbejdsopgaver og ansættelsesforhold til deres tanker om fremtiden. Og det er vi selvfølgelig meget taknemmelige for.

I denne artikel vil vi gennemgå en række af de mest relevante resultater, med fokus på forandringer i kommunikations- og sprogfagligheden, arbejdsmarkedet for nyuddannede, fremtiden på arbejdsmarkedet for kommunikatører, sprog- og marketingfolk – og du vil kunne få et overblik over, hvordan andre medlemmer arbejder med deres faglighed.

1. Marketing bliver en stadig større del af KS-medlemmernes arbejdsopgaver

Der er et stort overlap mellem kommunikation og marketing blandt KS-medlemmerne. Næsten ingen medlemmer, der identificerer sig med marketing, identificerer sig ikke også i høj grad med kommunikation. Faktisk giver vores medlemmer i flere sammenhænge udtryk for, at marketingfaglighed er blevet en integreret del af deres kommunikationsfaglighed: Særligt discipliner som content marketing, branding, social media marketing og markedsføringsstrategi er blevet hverdag for mange kommunikatører, især de nyuddannede.

2. Arbejdsopgaverne for de sprogfaglige ændrer sig

Vi har mange sprogfaglige medlemmer i Kommunikation og Sprog, men de arbejder med flere og anderledes opgaver end tidligere. Hvor sprogfagligheden i tidligere undersøgelser dækkede over enten klassiske sproglige fagligheder som oversættelse og korrekturlæsning eller mere administrative stillinger, varetager vores sprogfaglige medlemmer i dag en langt større portefølje af opgaver – om det så er projektledelse, undervisning eller kommunikationsopgaver. Faktisk er flere typer kommunikation blevet en kerneopgave, og særligt intern kommunikation er blevet hverdagskost for mange af vores sprogfaglige medlemmer.

3. Flere freelancere – og der vil komme endnu flere i fremtiden

Faglighedsundersøgelsen peger i én retning med hensyn til medlemmernes ansættelsesforhold: Flere freelancere og selvstændige. Særligt blandt de yngre medlemmer er der en stigende mængde kommunikations- og sprogfaglige, som, enten selvstændigt eller som supplement til deres stilling, arbejder freelance med deres faglighed, med alt fra sproglige opgaver som oversættelse til konsulentopgaver indenfor IT og marketing. Og tendensen er stigende – i hvert fald tror helt op til 20 procent af den samlede medlemsgruppe, at de om fem år vil arbejde som freelancere.

4. KS-medlemmerne håndterer en stadig voksende portefølje af arbejdsopgaver

Hvis der er én vigtig konklusion at drage af undersøgelsen, må det være, at medlemmerne har styr på hele værktøjskassen. Gennemsnitligt arbejder KS-medlemmerne med mindst fire-fem forskellige akademiske jobfunktioner på deres arbejde og spænder bredt indenfor både kommunikation, sprog og marketing. Det mest almindelige er en kombination af skriftlig kommunikation, projektledelse, grafiske/visuelle opgaver og sparring/rådgivning. Særligt de yngre medlemmer har mange ting, de skal kunne, især indenfor det digitale, hvor kommunikation og markedsføring på en lang række digitale platforme er af stigende vigtighed. Det handler om både sociale medier, hjemmesidedesign og nyhedsbreve.

Er du nysgerrig på, hvad andre medlemmer i din aldersgruppe arbejder med? Find dig selv!

Artiklen er oprindelig trykt i KOM magasinet nummer 108, december 2017.

Tekst / Ask Lehrmann, konsulent i KS

Foto / Rawpixel.com

Udgivet / December 2017

Back To Top
Search