Skip to content

Definér dig selv

For nogle årtier siden blev folk ansat til en jobfunktion i forventning om livslang, økonomisk tryghed, hvis de ellers gjorde deres arbejde ordentligt. I dag produktudvikler vi os selv og gør os til attraktive ressource-mennesker ved konstant at forandre og opgradere vores færdigheder gennem målrettede jobskift og uddannelse til fælles bedste. Ikke kun af nød, men også af lyst. Vi går efter det, som gør os glade og udvikler os bedst. Vi vil med andre ord have en høj employability. En af metoderne til at målrette sin employability er gennem Design Thinking. Begge begreber er en del af KS’ rådgivning og workshopper.

Vi skifter vores arbejde ud med et nyt, hver gang det gamle føles lidt slidt, eller hvis vores kompetencer er begyndt at skifte retning på grund af nye interesser. Virksomhederne profiterer af denne fleksibilitet og løbende kompetenceudvikling og gør på deres side, hvad de kan for at holde på medarbejderne vel vidende, at de ikke nødvendigvis bliver evigt.

“Nogle bliver så specialiserede i deres jobfunktioner, at de har svært ved at rive sig løs og komme videre. De tror, de skal blive, hvor de er, fordi de er blevet meget specialiserede og gode til det, de gør”

Giv din karriere en produktbeskrivelse

– Man skal gennem hele sin karriere have en fremadrettet karrierestrategi, der sikrer ens employability bedst muligt, siger karrierekonsulent Anne Møller fra Kommunikation og Sprog. — Vær opmærksom på muligheder og ricisi, der eventuelt lurer forude. Er der ordrenedgang? Går virksomheden i salgstanker, hvad vil den nye chef? Du skal handle i tide og gerne komme herind til os og få karriererådgivning for at optimere din employability. Helst inden du føler dig utryg eller ikke længere er glad for at gå på arbejde. Vi hjælper dig med at stille dig selv de rigtige spørgsmål, og du kan få vores hjælp til at afklare, hvor du kan sætte ind for at udvikle din personlige karriere, også selvom alt lige nu er i skønneste orden.

– Nogle bliver så specialiserede i deres jobfunktioner, at de har svært ved at rive sig løs og komme videre. De tror, de skal blive, hvor de er, fordi de er blevet meget specialiserede og gode til det, de gør. Men den beslutning kan være lige så forkert som at blive i noget, som er usikkert eller ikke længere giver glæde. Det væsentlige er, at du hele tiden udvikler og tilpasser dine kompetencer i forhold til, hvad du selv har lyst til, og hvad der er realistisk i forhold til muligheder og efterspørgsel fremover og ikke mindst, at du kommunikerer ud til omverdenen, hvad du er god til. Hvis din markedsværdi skal være høj, så skal det være meget synligt, hvad du leverer. Hvis et produkt ikke kommunikeres, så eksisterer det jo ikke, siger Anne Møller.

“Du vil opdage, at du har flere åbne døre, end du tror, når først du får undersøgt alle de muligheder, der rent faktisk er”

Hvad giver dig energi?

– Du skal ikke lade dig definere af andre. Du skal definere dig selv, siger karrierekonsulent hos Kommunikation og Sprog, Leise Katrine Hein Voss.

– Forhold dig til hele forretningen i stedet for kun at se på dit eget ansvarsområde. Kig op! Kig længere ud. Hvad kan jeg byde ind med? Vi plejer at arbejde med en logbog, hvor deltagerne skriver deres kompetencer ned og bliver opmærksomme på, hvilken retning karrieren kan tage.

For eksempel ved at spørge sig selv:
– Hvad giver mig energi?
– Hvad kaster jeg mig over først?
– Hvor får jeg størst anerkendelse?
– Hvad får mig ud af komfortzonen?
– Hvad vil jeg gerne være bedre til?
– Hvad giver mening rent arbejdsmæssigt?

Kom, før krisen er opstået, og kom gerne, mens du er glad. Fokusér på dine drømme! Et karriereforløb handler overordnet set om at finde ud af, hvad der skal til for at få et godt arbejdsliv, siger Leise Katrine Hein Voss.
– Du vil opdage, at du har flere åbne døre, end du tror, når først du får undersøgt alle de muligheder, der rent faktisk er, supplerer Anne Møller.

Betragt din karriere som et produkt

Ethvert produkt følger en livscykluskurve, som ideelt set afløses af en ny, når den gamle produktkurve stadig er på toppen. Det samme gælder et karriereforløb. Hos Kommunikation og Sprogs karriereudviklere arbejdes der på at opnå en rettidig timing gennem løbende karrieresamtaler, kurser og coaching. Konsulenterne faciliterer din proces og hjælper dig også gerne med ideer til at afprøve tanker og drømme i virkeligheden. Det kunne for eksempel være ved, at du spørger, om du må være føl i en bestemt funktion eller afdeling i en uge i din ferie.
– Vi giver dig nogle metoder, der gør det lettere for dig at tage små skridt hen imod dine ønsker. Det er en konstant tilpasning, siger Leise Katrine Hein Voss.
– Du har en karriere, til du tager dig en ny!

Artiklen er oprindeligt udgivet i KOM magasinet nummer 97, august 2016.

Tekst / Karin Feit Almberg

Foto / Unsplash

Udgivet / August 2016

Back To Top
Search