Skip to content

Her er 12 målemetoder, du skal kende

Her er 12
målemetoder,
du skal kende

Når det gælder måling af kommunikation, er der en bred vifte af metoder og værktøjer, du kan anvende. Hvad der er det rigtige i lige netop din situation vil afhænge af, hvad det er, du forsøger at måle.

Tekst / Jesper Andersen
Illustration / Maj Ribergaard
Udgivet / September 2019

Du kender måske allerede begreber som kvantitativ og kvalitativ måling. Kvantitative målinger udtrykker resultater i mængder og tal og beskæftiger sig med spørgsmål som hvem, hvad, hvornår, hvor meget og så videre. Kvalitative målinger derimod søger at give svar på ’hvorfor?’ og afdækker for eksempel motiver, holdninger eller nuanceringer.

Grundlæggende kan man tale om, at der er tre måder at måle på: 1) Du kan adspørge målgruppen, 2) du kan observere, om målgruppen udfører kontrolhandlinger, eller 3) du kan anvende en indikator.

En indikator er en stedfortræder for noget andet, som du ikke kan måle direkte. Da den britiske stat gerne ville måle effekten af en kampagne for at få folk til at skifte batteriet i deres røgalarmer, brugte de en stigning i salget af 9V batterier som en indikator på kampagnens succes. Indikatorer kan være nødvendige dér, hvor det er for vanskeligt eller dyrt at anvende spørgeundersøgelse eller observation.

Målemetoder man ofte ser i brug i dag:

 • Mediemålinger
  De klassiske mediemålinger foregår i dag som en blanding af automatiseret og menneskelig dataindsamling og analyse.De mest almindelige måleparametre er ting som: antallet af medieomtaler, fordelingen af omtaler på medietyper, fordeling af omtaler på emner, bruttolæsere, pr-score, positiv/negativ-fordeling af omtale (også kaldet tonalitet), geografisk spredning af omtale, share-of-voice, frekvens hvormed talspersoner optræder samt Top 10 over medier, som omtaler oftest.Mediemålinger og -analyser er som regel 100 procent kvantitative, men kan være et godt udgangspunkt for at følge op med kvalitative initiativer.
 • Social mediaanalyse
  På sociale medier er det meget almindeligt at måle på antallet af følgere, populært indhold som får mange likes, kommentarer eller delinger samt trafik, som sendes videre.
 • Mailkampagner
  I nyhedsbreve og e-mail marketing er de mest almindelige måleparametre antallet af abonnenter, åbningsraten ved udsendelse, klikraten på forskellige elementer og links i nyhedsbrevet, samt i hvor høj grad læsere deler indhold videre og nye læsere kommer til.
 • Web analytics
  Med web analytics kan du dykke ned i og måle aktivitet på hjemmesider – for eksempel trafik, altså antallet af besøgende på siden, og hvad de foretager sig, mens de er på sitet. Du kan også måle og analysere besøgstid, hvor langt de scroller ned på siden, hvad de klikker på, om de downloader indhold, samt hvilke links til din hjemmeside trafikken kom fra.Disse kvantitative data vil ofte blive fortolket som indikatorer på, hvad de besøgende interesserer sig for eller ønsker at gøre – for eksempel få et forbrugsmål, købe en bil eller lære en ny færdighed.
 • Semantisk analyse
  En semantisk analyse nedbryder tekst og identificerer brugen og frekvensen af bestemte ord og vendinger, som så bliver analyseret. På den måde kan en semantisk analyse af for eksempel en debat online give værdifuld indsigt i nuancer og præferencer.
 • Marketinganalyser
  I marketing er det meget almindeligt at anvende kundetilfredshedsundersøgelser. Kvantitative undersøgelser kan give et generelt overblik over, hvor godt eller skidt det står til, og kan så eventuelt suppleres med mere dybdegående kvalitative interviews og fokusgrupper for at komme til bunds i årsagerne til kundernes (u)tilfredshed.Net Promotor Score (NPS) er en anden klassisk marketing-måling, hvor man beder kunderne angive, hvor tilbøjelige de er til at anbefale virksomheden til venner og familie.
 • Etnografisk observation
  Nogle gange kan det være nødvendigt at observere målgruppens handlinger ’i felten’ for at afkode, om kommunikationen får dem til at handle anderledes.
  Etnografi kan også finde sted online, kaldet netnografi.
 • Social netværksanalyse
  En netværksanalyse kortlægger relationer imellem individer. Det kan være alt fra, hvordan emner og historier spreder sig mellem debattører, til hvordan netværk sætter en koordineret dagsorden ved at skubbe på den samme historie.
 • Meningsmålinger og spørgeundersøgelser
  De klassiske meningsmålinger indsamler data om et stort udvalg af menneskers vaner og holdninger og udtrykker dem som statistik. Data kan samles ind via telefoninterview eller online, og der kan være stor forskel på, om det adspurgte publikum er repræsentativt eller ej.
 • Fokusgrupper og interviews
  Fokusgruppe- og enkeltinterviews anvendes til at indsamle kvalitative data om et emne. Det er en ofte anvendt opfølgning, hvis kvantitative data viser et problem, man har brug for at få større indsigt i for at kunne adressere.
 • Videomålinger
  Når det gælder brug af online video, måles der ofte på antallet af visninger, samt hvor længe seerne blev hængende, før de klikkede væk.
 • Search og Enterprise Search
  Statistik over, hvad folk søger på i søgemaskiner eller på hjemmesider og i database, kan give et godt fingerpeg om, hvad brugerne interesserer sig for.

Tekst / Jesper Andersen
Illustration / Maj Ribergaard
Udgivet / September 2019

Kommagasinet er udgivet af Kommunikation og Sprog - fagforeningen for dig, der elsker kommunikation, sprog og marketing.

Back To Top
Search