Skip to content

Er dansk sprogteknologi i verdensklasse?

I begyndelsen af 2018 nedsatte Kulturminister Mette Boch et sprogteknologisk udvalg for at afdække behovet for at understøtte brugen af dansk i forbindelse med kunstig intelligens (AI). Det resulterede i en rapport, der udkom i april 2019.

Udvalgets konklusion var stjerneklar: Udvikling af chatrobotter, taleassistenter, tekstanalysesystemer, automatisk oversættelse med mere med høj sproglig kvalitet for dansk er en enorm udfordring for de globale og lokale AI-virksomheder.

De investeringer, som skal til, er for høje, og det modvirker udviklingen af nye AI-produkter i et sundt og konkurrencedygtigt marked. Og det kan betyde digital udryddelse af det danske sprog.

Udvalgets rapport hedder ’Dansk sprogteknologi i verdensklasse’. En forunderlig titel al den stund, at rapporten når frem til det modsatte resultat.

Artiklen er skrevet af Niels Christiansen og oplæst af Ask Lehrmann.

Læs artiklen på Kommagasinet.dk

Back To Top
Search