Skip to content

På KU er engelsk og dansk parallelle sprog

KU er der flere og flere medarbejdere, der ikke har dansk som modersmål. Derfor har universitetet udarbejdet retningslinjer for målrettet parallelsproglighed, så kommunikationen på og fra universitetet sker på enten dansk, engelsk eller begge dele, alt efter hvad der er mest formålstjenligt i den givne situation.

For fire år siden blev Hanne von Wowern ansat i Engelsk sprogenhed på KU som den ene af to medarbejdere, der skulle arbejde med et nyt projekt: at styrke engelsk som administrativt sprog på universitetet. Med et stigende antal internationale medarbejdere, primært forskere og undervisere på universitetet, var der opstået et stort behov for at styrke engelsk som administrationssprog, så administrationen kunne kommunikere med alle ansatte, både praktisk, lønmæssigt, socialt og så videre, så alle medarbejdere kunne følge med i og deltage i kommunikationen på universitetet.

Læs artiklen på Kommagasinet.dk

Back To Top
Search