Skip to content

Vi bygger flyveren, mens vi flyver

Vi vover det ene øje og kalder Trap Danmark for Danmarks største co-creationprojekt. Med i projektet er fem fonde, en lang række fagfolk, Det Kongelige Bibliotek, Nationalmuseet, flere styrelser og organisationer, alle Danmarks kommuner, en privat organisation med 25 medarbejdere samt flere hundrede eksperter, der leverer indholdet til det værk, som vil udkomme i bogform og digitalt over de kommende fem år.

130 millioner kroner skulle der til, men så kunne projekt ’6. udgave af Trap Danmark’ også gå fra at være en projektbeskrivelse i en fondsansøgning til at være det projekt, som det er i dag: En beskrivelse af Danmark fra Skagen til Gedser og fra Blåvand til Christiansø, i bogform og senere også digitalt. ’Fra det mest almindelige til det mest specielle’, som der står i beskrivelsen af de redaktionelle metoder, principper og kriterier.

Det er ikke til at vide det, men det kunne være et godt gæt, at projektet i øjeblikket er Danmarks største co-creationprojekt, for der er så mange personer, organisationer, virksomheder, kommuner og folk rundt i det ganske land, der på hver deres måder er involveret i tilblivelsen af værket, at det må slå alle andre.

Listen over medvirkende og samarbejdspartnere er lang:
• Trap Danmark har med en samlet bevilling på 130 millioner kroner fået økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond.
• Indholdet bliver skrevet af et stort hold af landets førende forskere og eksperter, redigeret af fagredaktører og valideret af eksterne fagkonsulenter.
• Trap Danmarks Faglige Råd har fastlagt de overordnede redaktionelle principper og kriterier.
• Trap Danmark A/S har indgået en samarbejdsaftale med Slots- og Kulturstyrelsen, Det Kongelige Bibliotek, Rigsarkivet og Nationalmuseet om levering af indhold, og aftalen sikrer også en fortsat opdatering efter hovedredaktionens afslutning og en bevaring af alt indhold på www.trap.dk for eftertiden.
• Derudover har Trap Danmark A/S indledt et tæt samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (tidligere Geodatastyrelsen), DMI og GEUS.
• Med hjælp fra KL (Kommunernes Landsforening) er der tæt kontakt til alle landets kommuner.
• Trap Danmark søger desuden partnerskaber med private virksomheder, interesseorganisationer og offentlige institutioner.

Det hele styres af 25 medarbejdere fra et kontor i Hørsholm. Det er det blevet i de omkring to år, der er gået, siden professor Niels Elers Koch tiltrådte som chefredaktør og administrerende direktør.

”Det er min vurdering, at vi lige nu co-creater med omkring 300 mennesker ude i landet, og at det vil komme til at stige til over 1.000 mennesker, inden vi er færdige,” fortæller Niels Elers Koch.

”Den viden om de lokale forhold, som er nødvendig, for at vi kan lykkes, findes ude lokalt, og vi har en stor opgave i for det første at rekruttere dem, der skal bidrage, dernæst i at fastholde deres motivation, for de får ikke særlig meget for det, de skriver. Det er nødvendigt, at det er tydeligt for alle, hvad deres interesse er i at medvirke, og motivationen skabes gennem at fortælle, hvad deres arbejde bliver brugt til, skabe relationer og i det hele taget behandle alle ordentligt.”

Udfordringerne
”Det kan være svært at få så mange forskellige bidragydere til alle sammen at overholde deadlines, og det havde vi også forventet. Det betyder, at vi er bagefter den oprindelige tidsplan, og at vi så at sige er nødt til at bygge flyveren, mens vi flyver, til trods for at projektet er særdeles grundigt forberedt gennem seks år. Vi griber de muligheder, der opstår, og nogle gange er vi nødt til at bygge en ny vinge og sætte den på plads, mens vi er i luften. Ellers ville vi aldrig komme i mål,” siger han.

“Man er nødt til at skabe ringe i vandet, bruge netværksmetoder og få den ene til at anbefale den anden med den rigtige viden”

Men hvordan går man i gang med sådan et projekt og finder de rigtige folk i kommunerne?

”Man er nødt til at skabe ringe i vandet, bruge netværksmetoder og få den ene til at anbefale den anden med den rigtige viden. Det er ikke så vigtigt, at folk formidler godt. De skal først og fremmest vide noget, og så skal de respektere vores ansatte redaktører og deres ret til at redigere. Det kan godt være en udfordring, for der er meget hjerteblod i det.”

Konkret har KL i samarbejde med Trap sendt det, der hedder et borgmesterbrev, til borgmestrene i de kommuner, der er med i første fase af projektet, det vil sige kommunerne i Region Nordjylland og Region Hovedstaden. Her opfordres borgmestrene til, at der bliver udpeget en kontaktperson i kommunen, som kan bidrage med at finde eksperter til projektet.

60–80 timer om ugen
Men en ting er at få så mange til at arbejde sammen om det, der leveres fra de lokale kilder. Dertil kommer den koordinering og det samarbejde med de øvrige dele af den store uformelle organisation, der driver projektet.

”Så alt i alt er det en krævende ledelsesmæssig opgave, hvor man skal lede og koordinere med mange mennesker med stærke meninger, som på hvert deres område er klogere end mig selv” fortæller Niels Elers Koch, som arbejder 60–80 timer om ugen for at få enderne til at mødes.

”Jeg gør det her, fordi jeg håber, at Trap Danmark kan være et værk, der giver grundlag for at træffe bedre beslutninger for den fremtidige udvikling af Danmark. Vi vil være faglige og saglige, men der vil være nogle emner, man lokalt kan være kritisk over for, at vi skriver om, for eksempel skolelukninger, overflødiggjorte landbrugsbygninger eller økonomi og forhold til omsorg,” siger han.

Artiklen er oprindeligt trykt i KOM magasinet nummer 101, februar 2017

Tema / Co-creation

Tekst / Anne Nimb

Foto / Tao Lytzen, Trap Danmark

Udgivet / Maj 2017

Back To Top
Search