Skip to content

Alle vil gerne være en god kollega

Fra man træder ind ad døren på en arbejdsplads, er der brug for sociale færdigheder for at fået godt samarbejde med de kolleger og den ledelse, man skal fungere sammen med. På en arbejdsplads skal man være sit eget professionelle jeg. Være god til at være den, man er og ikke øve sig i at være en anden. Men der er andre ting, man kan øve sig i. KS’ karriereteam fremhæver her 7 områder, hvor du kan vælge at skærpe din opmærksomhed, når du er på job.

Tekst / Anne Nimb
Foto / Rawpixel på Unsplash
Udgivet / 2018

Få artiklen læst op her

1. Hvem skal jeg samarbejde med?

På en arbejdsplads skal man samarbejde med kolleger, som har forskellig baggrund, uddannelse og alder. Dem skal man møde med respekt, nysgerrighed og interesse, så man kan få noget godt ud af forskellighederne. Uanset hvor gammel man er, kommer man med noget, man skal bidrage med, og samtidig er der meget, man kan lære. De andre ved måske ikke, hvad du som ny medarbejder kan bidrage med, og derfor skal du være åben, sige hvad du tænker og fortælle, hvad du har af ideer. Når man er ny, skal man være strategisk. Det er ustrategisk at tænke, at det, de andre plejer at gøre, ikke dur. Det er modsat også ustrategisk, hvis man tænker, at det nye ikke dur.

2. Hvordan er kulturen?

Du skal finde ud af, hvad det er for en kultur, du er kommet ind i. Det kan du gøre ved at aflæse stemningen, kulturen, omgangstonen og væremåden. Er det en kultur, der er meget høflig – siger folk for eksempel god morgen til alle – så skal du gøre lige sådan. Er det modsat en kultur, hvor folk er sig selv nærmest, hvor det ikke er så vigtigt at vise kollegerne opmærksomhed, men hvor der er mere fokus på arbejdet og præstationerne, så skal du måske fokusere mere på det arbejdsmæssige. Men i begge tilfælde skal du vurdere, hvordan du passer ind, og hvad du har behov for.

3. Hvor vigtigt er det at vise respekt?

Selvom du brænder for at demonstrere din viden og alt det, du vil tilføre virksomheden, så klap lige hesten. Før du begynder at folde din egen personlighed og dine ideer ud, skal du tage bestik af, hvordan dine kolleger arbejder og være respektfuld over for det nye, du møder. Du skal ikke gå i gang med at forsøge at lave om på det hele, selvom du synes, at noget kunne gøres smartere eller bedre. Der er som regel en årsag til, at nogle ting bliver gjort på en bestemt måde. Og den skal du undersøge, inden du sætter i gang. Det er fint at have kritisk sans, men stik fingeren i jorden. Lyt til, hvad der bliver sagt, især de første måneder i et nyt job. KS har mange sager, hvor medlemmer kommer skævt ind i et job, fordi de ikke har taget bestik af situationen.

”Det er fint at have kritisk sans, men stik fingeren i jorden”

4. Kender du selv din personlighed?

Det øger trivsel og arbejdsglæde at bruge sine styrker i sit arbejdsliv, og du skal have et arbejde, der passer til den person, du er. Som passer til de styrker, du har. Hvad er det, andre lægger mærke til hos dig – er du kreativ, vedholdende, nysgerrig, elsker du ny viden? Så skal du lede efter et job med mulighed for variation, muligheder for at skifte til andre funktioner eller afdelinger, og hvor det løbende at byde ind på nye opgaver er en naturlig del af virksomhedskulturen. Du kan tage nogle profiltest, der viser, hvordan du er, og du kan også spørge familie, venner, studiekammerater eller tidligere kolleger, hvilke tre ting de ville sige om dig, som ikke handler om dine faglige kompetencer, men om dine egenskaber.

5. Hvor venlig skal du være?

Hvis man er enormt venlig – hvad mange KS-medlemmer er – så betyder relationer meget for én, og man vil gøre meget for at få dem til at fungere. Men hvis man overdriver det, så ens egne behov træder i baggrunden, er der en risiko for, at det, der kunne udvikle netop dig, bliver prioriteret nederst. Så det skal du være opmærksom på. Venlighed er jo som udgangspunkt altid er en god ting, men hvad gør man så hvis man ikke kan lide at sige nej? Hvis man For eksempel får mange spørgsmål om at overtage andres opgaver – som de ikke selv kan eller vil nå? Hvis du gerne vil være venlig, så kunne den venlige handling være at hjælpe dem videre eventuelt ved at foreslå hvem de så skulle gå til.

6. Ser de andre dine signaler?

Lad være med at tro, at du kan læse andres tanker, og at de kan læse dine. De ved ikke, hvad du laver, de kan ikke se, at du har travlt, er ked af det, eller hvordan du i det hele taget har det. Vi overfortolker faktisk ganske ofte andres signaler. Men du kan ikke vide, hvordan de andre tænker om dig, og du kan kun få det at vide, hvis du spørger. Hvis det er svært at få spurgt, kan du måske snakke med en kollega eller en veninde om, hvad du skal sige. Men du skal kun gøre noget, hvis din usikkerhed hæmmer dig.

7. Hvordan forholder du dig til ledelsen?

Du skal ikke bare kunne indgå i mellemmenneskelige relationer i forhold til dine kolleger, men også til din leder. En god relation til din leder bygger på gensidig respekt, tillid og anerkendelse. Du skal som medarbejder være indstillet på både at give og tage imod i relationen til den nærmeste leder. Og du skal søge at opnå en fælles forståelse af arbejdsopgaver og -mål.

Tekst / Anne Nimb

Foto / Rawpixel på Unsplash

Udgivet / 2018

Få artiklen læst op her

Back To Top
Search