Skip to content

2023 er valgår i KS

2023 er valgår i KS

I 2023 er der valg til KS’ repræsentantskab. Det er her, du som medlem kan gøre en forskel for dig selv, for de andre KS-medlemmer og for KS.

Tekst / Anne Nimb
Foto / PR
Udgivet / Marts 2023

Vil du have medindflydelse på KS’ fremtid? Kunne du tænke dig et stærkt netværk med andre frivillige KS’ere? Har du en sag, som du synes, det er særlig vigtigt, at KS har fokus på?

Så har du muligheden her.

I år skal der vælges 47 KS-medlemmer til at sidde i vores repræsentantskab. Som medlem af repræsentantskabet i KS repræsenterer du KS-medlemmerne i det, der er KS’ øverste myndighed, og du er med til at udvikle vores fælles fagforening på deres vegne.

Alle KS-medlemmer kan blive medlem af repræsentantskabet. De vælges dog på forskellige måder. Enten via en liste, deres lokale region, eller også vælges de som repræsentanter for studerende eller seniorer.

Det er repræsentantskabets primære opgaver at:
• Fastsætte, hvad KS kan og skal – blandt andet gennem vedtagelsen af budgettet
• Diskutere fokusområder, der er vigtigst, og hvilke holdninger KS skal arbejde ud fra
• Vælge KS’ hovedbestyrelse og forperson
• Beslutte, hvad det skal koste at være medlem

Hvorfor være en del af repræsentantskabet?
Du får erfaringer med ledelse af en politisk organisation. Du er med til at lægge retningen for KS’ arbejde på både den korte og den lange bane, både som organisation, på de områder, vi arbejder med politisk, og hvordan vi forholder os til medlemmernes fag, løn og arbejdsvilkår.

Og du får et netværk blandt andre engagerede KS’ere.

. . . . . . . . . . . . . . .

Derfor er jeg med i repræsentantskabet

Dorrit Chris Nielsen, medlem af KS’ repræsentantskab siden 2018
”Jeg interesserer mig for arbejdsmarkedspolitik, og i repræsentantskabet får jeg indblik i arbejdsvilkårene inden for mit fagområde og får mulighed for at påvirke og bakke op om dem, der repræsenterer mig på arbejdsmarkedet.”
Dorrit er kommunikationsmedarbejder på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN), Københavns Universitet

Kasper Pedersen, medlem af KS’ repræsentantskab siden 2020
”Det vigtigste for mig er at kunne udvikle sociale og faglige kompetencer. Det styrker mig både personligt og professionelt at være sammen med andre på tværs af faglige felter.”
Kasper arbejder som markedsføringsansvarlig

. . . . . . . . . . . . . . .

Sådan stiller du op som repræsentant
Der er flere måder at blive valgt ind i repræsentantskabet på.

Du kan stille op på en eksisterende liste
Både aktive medlemmer, studerende og seniorer kan stille op på en liste. Du kan læse mere om de nuværende lister på kommunikationogsprog.dk og overveje, hvilken én der bedst passer til dine interesser. Er du interesseret i at høre mere eller stille op på listen, skal du blot række ud til listens kontaktperson.

Ved sidste valg var der 4 opstillede lister:
• ’Nyt KS’ med forperson Cathrine Holm-Nielsen som listefører
• ’Offentligt ansatte’ med Claus Gravgaard Sørensen som listefører
• De studerende
• Seniorlisten

Du kan starte en ny liste
Hvis du har et særligt fokus, som du synes, KS skal arbejde for, har du også mulighed for at fremsætte et forslag til en ny liste, som ved underskrift er bakket op af minimum 15 stemmeberettigede medlemmer. Opstillingslister skal meddeles til sekretariatet senest 15. september. Vil du vide mere om, hvordan man stiller op med en ny liste, kan du kontakte formanden for KS’ valgudvalg, Jacob Suhr på jsu@kommunikationogsprog.dk.

Du kan stille op i din region
Endelig kan du stille op på generalforsamlingen i din region. Regionerne holder generalforsamling i september, og hver region kan vælge to repræsentanter. Alle aktive medlemmer kan stille op. Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan blive valgt i din region, kan du kontakte regionsbestyrelsen i din region. ●

. . . . . . . . . . . . . . .

Info om repræsentantskabet

Hvad foregår der på møderne?
Repræsentantskabsmøderne består dels af den obligatoriske generalforsamlingsdel, hvor der er en dagsorden, der omfatter hovedbestyrelsens beretning, økonomi, valg og så videre. Dels vil der være afsat tid til aktuelle temadiskussioner, for eksempel om fagets udvikling, en fagforenings rolle eller om, hvilke veje KS skal vælge på den korte eller lange bane.

Hvor meget tid skal du forvente at bruge som repræsentant?
Det ordinære repræsentantskabsmøde finder sted en lørdag i november – i 2023 er det planlagt til lørdag den 11. november. Det varer normalt fra kl. 10 til 17. Mødet kræver forberedelse, idet der forud for mødet sendes en skriftlig beretning ud, som Repræsentantskabet diskuterer.
Du vil også imellem repræsentantskabsmøderne modtage information, så du kan følge med i KS’ liv.

Hvor længe sidder man i repræsentantskabet?
Der er valg hvert andet år, men man kan godt blive valgt flere gange. 2023 er et valgår.

Får du udbetalt honorar for at sidde i repræsentantskabet?
Du får ikke udbetalt honorar, men du får dækket dine udgifter, for eksempel til at rejse, og der er naturligvis forplejning i forbindelse med møderne. Når et nyt repræsentantskab mødes første gang, sluttes der med en middag.

Er der andre aktiviteter forbundet med det at være repræsentant?
Som repræsentant i KS bliver du en del af KS’ frivilligkorps, som hvert år yder en stor indsats til gavn for andre KS medlemmer.
Mange af repræsentantskabets medlemmer er også frivillige i andre organisatoriske enheder i KS. Det at have prøvet frivillige kræfter af i andre dele af KS kan også klæde dig på til rollen som medlem af repræsentantskabet, idet du får en særlig indsigt i KS’ medlemmer og aktiviteter. Derudover vil det give dig et indblik i, hvad det vil sige at være frivillig i en politisk ledet organisation.

. . . . . . . . . . . . . . .

Tekst og foto / Anne Nimb

Udgivet / Marts 2023

Kommagasinet er udgivet af Kommunikation og Sprog - fagforeningen for dig, der elsker kommunikation, sprog og marketing.

Medlemsfordele

Se hvad du kan få ud af et medlemskab hos Kommunikation og Sprog

Back To Top
Search